Рязко увеличаване на случаите на COVID-19

През последната седмица се наблюдава тенденция за рязко увеличаване на случаите на COVID-19, като заболеваемостта за област Стара Загора е 1643 случая на 100 000 население. Заболелите са от различни възрастови групи. През последните две седмици най-висок е процентът при хората в активна възраст, от 19 до 49 години (43%), следван от хора на възраст между 50 и 64 години. Децата в ученическа възраст са 16%, а от 0 до 4 години – 0,9% от заболелите. Тенденцията за увеличаване на заболеваемостта се запазва и през тази седмица.

В област Стара Загора функционират към момента 7 COVID зони в лечебни заведения за извънболнична помощ – 4 са в Стара Загора (Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович“ ЕООД, Медицински център – Медицински комплекс „Берое“ ЕООД, ДКЦ I – Стара Загора ЕООД и Амбулатория за специализирана медицинска помощ по физикална терапия и рехабилитация – Медицински център „Цвятко Бояджиев“ ЕООД), по една в Казанлък (ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ ЕООД), Гълъбово (Медицински център I Гълъбово ЕООД) и Раднево (Медицински център I Раднево ЕООД). С цел ограничаване на струпване на болни около зоните, работното време и адрес можете да намерите на сайта на РЗИ Стара Загора – https://www.rzi-starazagora.org.

РЗИ – Стара Загора съветва гражданите:

  • Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, потърсете лекарска помощ. Това ви предпазва и предотвратява разпространението на вируси и други инфекции.
  • Стойте на безопасно разстояние от другите (поне 1 метър), дори и да не изглеждат болни.
  • Носете маска на обществени места, особено на закрито, когато не е възможна физическа дистанция.
  • Избирайте открити, добре проветриви пространства вместо закрити. Отваряйте прозорец, ако сте на закрито.
  • Почиствайте често ръцете си. Използвайте сапун и вода или кърпичка на алкохолна основа.
  • Ваксинирайте се! Ваксината е единственото средство, предотвратяващо тежки форми на заболяване и смърт.
  • При кихане или кашляне, покривайте устата и носа си със свивката на лакътя или със салфетка.
  • Останете вкъщи, ако се чувствате зле.