Сдружение “Бъдеще за децата“ осигури над 50 хранителни пакети за нуждаещите се

Сдружение “Бъдеще за децата” раздаде над 50 хранителни пакети за хора в нужда в Община Казанлък.

„Бъдеще за децата“ отново е кауза на “Ангелите за България”. А Казанлък продължава да бъде част нея, а именно с осигуряване на подкрепа и храна на най-нуждаещите се. През месец януари, Сдружение “Бъдеще за децата” и “Ангели за България” подкрепиха 60 семейства с деца със специални потребности и възрастни социално слаби хора, в района на Община Казанлък, с хранителни продукти от първа необходимост. Общата сума на акцията бе в размер на 3000 лв, а крайният срок на инициативата бе 21.01.2022 г. Това е поредна възможност, с която казанлъшката неправителствена организация, може да подкрепи семейства в риск.

Изпълнителеният  директор на сдружение „Бъдеще за децата – Мария Гинева благодари на „Ангели за България“, че за четвърти път им са се доверили и подкрепили в тази кауза.И че нито един човек не заслужава да живее в лоши условия, без храна, особено когато става дума за деца.