Инфо Зона – 01 02 2022 – Областният координатор на ГЕРБ Стара Загора: Дългосрочната цел е местните избори догодина