Отворено писмо на Възраждане-Казанлък до Кмета на Община Казанлък – Галина Стоянова относно противообществените прояви на малцинствените групи

Във връзка със сериозния проблем с образуването на ромски гета, където малцинствените групи не се съобразяват необходимостта от опазване на околната среда и извършват противообществените прояви, от Възраждане- Казанлък се обръщат към кмета на Община Казанлък – Галина Стоянова с предложение за решаване на заложения проблем.

В отворено писмо те предлагат 5 точки, които да осигурят спокойствието на гражданите, както през деня, така и в тъмните часове на денонощието. Сред предложенията са да бъде засилено полицейското присъствие в кв. „Изток“ и да не се допуска повече роми, дишащи бронз да обикалят из града. В това число и на непълонолетни лица също употребяващи бронз, да не им се позволява да просят, бъркат в контейнерите и обикалят безпризорни по казанлъшките улици, като бъдат сигнализирани „Социални грижи“, за да се обърне внимание за тяхната грижа. Също така да се почистят изхвърлените боклуци в местността „Старите лозя“ над блоковете в кв. „Изток“, да се сложат повече контейнери за смет в жилищния комплекс и да се вземат превантивни мерки спрямо замърсителите в квартала, за да не се допуска повече изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места.