Инфо Зона – 02 02 2022 – В Мъглиж търсят алтернативни източници на ел.енергия