Инфо Зона – 04 02 2022 – Защо млади социалисти напуснаха БСП Стара Загора?