Община Мъглиж остана без междуселищен транспорт

Днес, 09.02.2022 г. (сряда) Община Мъглиж остана без междуселищен транспорт. Фирма „Кумакс Инвест” ЕООД имат финансови противоречия с Община Казанлък, за което без транспорт останаха няколко съседни общини. Проведени са разговори между Община Мъглиж и Община Казанлък за решаване на въпросния казус.
Община Мълиж се извинява за причинените неудобства, но подчертава, че в спора между Фирма „Кумакс Инвест” ЕООД и Община Казанлък, Община Мъглиж няма вина.