Ремонтите на общински пътища да се финансират по Фонд за регионално развитие

Ремонтите на общински пътища да могат да се финансират по новия Фонд за регионално развитие, разработван от министерството на регионалното развитие. Тази възможност са обсъдили министър Гроздан Караджов и представители на Националното сдружение на общините.

Кметовете са поставили проблема за лошото състояние на общинската пътна мрежа – от 19 500 километра общински пътища 11 600 километра са в „плачевно състояние“. Общините са поискали 300 милиона лева от Фонда за регионално развитие да бъдат отделени за ремонти на пътища в населените места, а министър Караджов очаква справка за колко километра общински пътища има техническа проектна готовност за започване на ремонтите през тази година.
Кметовете настояват за промени в закона за обществените поръчки, тъй като в момента той не позволява да бъдат индексирани вече сключени договори.