Одобрен е проектът за консервация и реставрация на Паметника на свободата

Министерството на културата е одобрило проекта за консервация и реставрация на Паметника на свободата на Шипка. Климатичните условия и резките промени в темпаратурата през годините е една от основните причини за нуждата от ремонт на Паметника на свободата на Шипка. Ремонтът има за цел и да върне паметника в неговия автентичен вид. Очаква се и до няколко месеца да бъде одобрен и работния проект, който ще включва и количествено-стойностна сметка на планираните дейности.