Инфо Зона – 23 02 2022 – Светослав Колев с акценти за предложените промени в Интегрирания план на Стара Загора от Народен съюз