Украйна: ЕС координира спешното подпомагане и увеличава хуманитарната помощ

Тъй като хуманитарната ситуация в Украйна се влошава и съседните държави приемат украинци, които бягат от страната си, Европейската комисия работи по всички фронтове, за да предостави спешна помощ.

Хуманитарна помощ от ЕС

Комисията обявява допълнителни 90 милиона евро за програми за спешна помощ в подкрепа на цивилното население, засегнато от войната в Украйна, като част от отговора на призива за спешна помощ от страна на ООН. Финансирането ще помогне на хората в Украйна и в Молдова. Тази нова хуманитарна помощ на ЕС ще осигури храна, вода, здравеопазване, подслон и ще спомогне за покриване на основните им нужди.

Механизъм за гражданска защита на ЕС

Комисията също така координира предоставянето на материална помощ на Украйна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Понастоящем предложения идват от 20 държави членки: Австрия, Белгия, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Нидерландия — което включва 8 милиона изделия за основни медицински грижи и подкрепа за гражданска защита. Вчера в столицата на Украйна Киев пристигна първият камион от Словения.

Молдова задейства Механизма, за да подкрепи украинците, пристигащи в страната. Австрия, Франция и Нидерландия вече предложиха на Молдова спешно подпомагане, като например съоръжения за подслон и медицинска помощ.

Комисията поддържа постоянен контакт с други съседни на Украйна държави и е готова да предостави допълнителна помощ, както беше поискано.

Комисарят по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Янез Ленарчич заяви: Гражданите плащат най-високата цена за незаконната руска военна агресия срещу Украйна. Има риск милиони украинци да се разселят заради войната. Това води до рязко нарастване на хуманитарните нужди не само в Украйна, но също и в съседните страни, където украинците търсят безопасност. ЕС изразява пълна солидарност с украинския народ и първоначалното ни финансиране ще позволи на нашите хуманитарни партньори да предоставят спешно необходимата помощ. Призовавам цялата международна донорска общност също да реагира щедро.

Контекст

След нахлуването на Русия в Украйна се очаква хуманитарните нужди да бъдат катастрофални. Въоръженото насилие причинява масови човешки страдания, жертви сред цивилното население, щети на гражданските инфраструктури, широкомащабно разселване и изостряне на съществуващите хуманитарни нужди, произтичащи от години на конфликт и от пандемията от COVID-19.

От 2014 г. насам ЕС подпомага разселените и засегнатите от конфликта хора в Източна Украйна. От тогава насам ЕС отпусна над 193 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за Украйна, за да помогне на хиляди разселени лица и на жителите на районите, контролирани от правителството, както и на районите, които то не контролира.