Средният добив от пшеницата е 452 кг/дка

В Старозагорско, стопаните отчитат лек спад в добивите на пшеница спрямо миналогодишните, но не намират в това повод за притеснение.

“Ако миналата година за региона сме говорили за средно 500 кг/дка, тази година те са около 450-460 кг/дка”, споделят зърнопроизводители.

При другите култури отчетените средни добиви са: маслодайна рапица – 173 кг/дка; тритикале – 472 кг/дка. Площите за реколтиране с пшеница към момента са с 1% повече от тези през същия период на 2021 г. При ечемика, маслодайната рапица и тритикалето има спад в площите. Проблемът пред зърнопроизводителите е, че са произвели продукция с много висока себестойност. 1 декар пшеница излиза около 350 лв. да се произведе, при 500 кг. добив излиза 70 стотинки на килограм пшеница. В момента такава цена няма дори и на международните борси, така че много от стопаните ще бъдат принудени да продават под себестойността.