„Мини Марица-изток“ ЕАД оказва помощ за потушаване на пожарите в Хасковска област

Въгледобивното дружество предостави тежка минна техника за овладяване на пожарите в Хасковска област. В късния следобед на място пристигнаха управителят на рудник „Трояново-север“ Стойко Башалов, ръководителят на отдел „Сигурност“ в дружеството Любчо Василев и булдозеристът Георги Богданов.

С минната техника веднага започна прокарването на просеки и гасене на пожарите в труднодостъпни места около селата Изворово и Йерусалимово. Овладяването и потушаването им са затруднени заради силния вятър в района.

„Мини Марица-изток“ ЕАД нееднократно оказва съдействие в кризисни ситуации. Ръководството на дружеството е в готовност да предостави при необходимост още техника и служители.

Борбата с огнената стихия продължава.