Търси се шеф за РЗИ-Стара Загора

Обявиха конкурс за избор на директор на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора. От Министерството на здравеопазването дават срок за подаване на документи за кандидатстване за поста до 17:30 часа на 25 август. Към момента шефският пост се заема от д-р Станимир Станков.

Минималните изисквания за длъжността “директор” са образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, призната медицинска специалност, 3 години стаж след придобиването на специалността, както и квалификация по „здравен мениджмънт”.

Допълнителните изисквания към кандидатите са компютърна грамотност, добро познаване на действащото законодателство.

Конкурсът за шефското място в Града на липите ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция – Стара Загора ” и провеждане на интервю.

Освен в Стара Загора , министерството търси шефове на още 11 здравни инспекции в страната.