Курс за бъдещи IT специалисти в Стара Загора

Обучението по Front-end ще е присъствено и насочено към хора без опит в програмирането

От месец октомври 2022г. в Стара Загора ще се провежда курс по Front-end програмиране. Той е предназначен за хора с базови технически познания и такива от други индустрии, които искат да се преквалифицират и насочат към ITсектора. Могат да се включат и IT специалисти с опит в различни технологии, които са решили да се насочат към front-end направлението.

За курса

Курсът се организира от IT Академия Стара Загора. Ще се провежда в периода октомври 2022 – март 2023 и ще покрие базовите аспекти при разработката на уеб сайтове и уеб базирани приложения. Обучението предвижда в рамките на 6 месеца участниците да усвоят основите на уеб програмирането, за да могат след него да започнат кариера в IT бранша като младши front-end специалисти.

Курсът е присъствен в The Lodge Coworking Space – новото споделено пространство за IT и дигитални специалисти в Стара Загора. Партньори на обучението са фирмите eDynamix и Superhosting.bg. Front-end обучението ще бъде интензивно, като лекциите са вечерни през седмицата и в събота и ще може да бъде съвместявано с работни или други анагжименти.

Лектори са IT специалисти от бизнеса, които освен знания, ще споделят своя практически опит с курсистите по време на целия курс.

Кандидатстване

За front-end обучението на IT Академия Стара Загора могат да кандидатстват всички хора, които искат да се развиват в областта на web програмирането. Освен базови технически знания от кандидатите ще се изисква и добро владеене на английски език, тъй като курсът ще се провежда на български, но всички съпътстващи материали ще бъдат на английски език. Не се изискват умения по програмиране.

Срокът за кандидатстване е до 09.09.2022г. от формата на сайта на академията – www.itacademysz.com. Курсът е платен, като от IT Академия Стара Загора предлагат различни възможности за разсрочено плащане. Най-изявените кандидати, които успешно преминат приемните тестове, ще могат да кандидатстват за стипендии, осигурени от партньорите на обучението.

На 1.09.2022г. IT Академия Стара Загора ще проведатуебинар IT Кариера: Front-end developer, на който ще разкажат повече за професията на front-end програмиста, ще се представят лекторите и програмата. Ще се включат и front-end специалисти с дългогодишен опит, които ще споделят повече за своя професионален път и съвети към тези, които сега искат да стартират кариера в IT.

Защо Frond-end?

Търсенето на Front-End програмистирасте непрекъснато. IT секторът предоставя много възможности за кариерно развитиена такъв тип специалисти. Front-end е подходящо за всички, които искат да стартират сравнително бързо своята кариера в IT, като изберат пътя на уеб програмист и с това си гарантират сигурна и доходоносна професия.

За повече информация и кандидатстване – www.itacademysz.com, както и в социалните мрежи Facebookи Instagram.