Oбщина Kазанлък закупи още четири нови камиона за ОП „КД и ПИС“

Нови четири сметосъбиращи камиона вече са на разположение за работата на Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. Един от тях е с възможност за измиване на контейнерите за смет, като към момента това е единствената от този клас в българските общини.

Припомняме, че преди месец Община Казанлък закупи и мултифункционален камион със самосвална уредба за нуждите на Общинското предприятие. Машината почиства, измива и полива изцяло по електронен път.

Община Казанлък също вече разполага и с две нови мотометачни машини – последно поколение, с които вече оперира на терен и са подходящи за по-тесни улици и тротоари, както и паркове и градини.

Осъвременяването на техниката на Общинското предприятие продължава. До две седмици се очаква да пристигне втори самосвал с цистерна за вода и два малки самосвала, които ще бъдат на разположение на направления „Строителство“ и „Озеленяване“, както и
два нови сметосъбирача, с по-малки габарити, за да могат да обслужват тесните улички в централна градска част.

За каледнарната 2022 г. Община Казанлък е заделила от Такса „Битови отпадъци“ 1 972 300 лв. за съдове за смет и 11 нови камиона – сметопочистваща техника, еднофамилни кофи, контейнери тип „ракла“, 4-кубикови контейнери. Два мобилни контейнера за разделно събиране до седмица ще бъдат позиционирани в двата най-големи квартала в града – „Васил Левски“ и „Изток“.