За възможности за ръст на заплатите във всички сфери се договориха кметският екип и синдикатите в Казанлък

Кметът Галина Стоянова и представители на нейния екип се срещнаха днес с общинските координатори на синдикатите КНСБ Николай Маринов и конфедералния секретар в Казанлък на КТ „Подкрепа“ Цветанка Пискова. Срещата, инициирана от синдикалистите, целеше разглеждане на възможности за увеличение на работните заплати към различните звена в Общината. След обсъждане на възможни варианти страните се договориха да се търсят възможности за увеличение на работните заплати във всички сфери до достигане на браншовите споразумения. Те включват всички звена на здравеопазването, културата, Общинска администрация.

След изготвяне на конкретни разчети и анализ по отделните браншове  предстои следваща среща за договаряне на конкретни възможности за ръст на заплатите, предвид растящата инфлация.

Проведената среща днес препотвърждава съгласието на кметския екип и представителите на синдикатите на местно ниво увеличение на заплатите да се търси балансирано, за всички общински служители, включително и второстепенните разпоредители.

Припомняме, че отрасловите заплати в сферата на здравеопазването – детски ясли, здравни кабинети и медицински сестри в детските градини са с три увеличения през 2022 г. – през месеците април, юли и сега от септември и вече достигнаха отраслово споразумение за 1 450 лв. основна месечна заплата за медицинска сестра.