Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански” е част от третия випуск на програма „Училища за пример”

Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански” в Стара Загора е част от третия випуск на програма „Училища за пример”. В областта има още едно училище, което влиза в квалификационната програма за училищни екипи – НУ „Св. Климент Охридски” в Чирпан. „Заедно в час“ подкрепя едновременно  подобряването на управленските практики и стимулира осъвременяване на преподавателски методи. Третият випуск е от общо 24 училища от 21 населени места.

В Трявна, месец преди началото на новата учебна година се проведоха и първите обучения на живо за участниците.  През следващите две години училищата ще преминат още през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяка от образователните институции ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

„Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза, смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи”, споделя Ивелина Пашова, ръководител на програма „Училища за пример”.

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищни екипи и носят кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху опита на „Заедно в час“.

В началото на 2023 година предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата. В момента всички училища могат да заявят интерес към „Училища за пример“, както и да получат предварителна информация в официалния сайт на фондация „Заедно в час“.