307 140 души е населението на област Стара Загора

6 519 789 души е населението на България към 7 септември 2021г., обявиха от Националния статистически институт (НСИ). Днес бяха представени резултатите от “Преброяване 2021″, проведено между 7 септември и 10 октомври миналата година.

307 140 души е населението на област Стара Загора .148 455 са мъже и 158 685 жени. За последните 10 години населението в региона е намаляло с 36 758 ма. Фактори, които оказват влияние върху броя на населението , са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция. Стара Загора е един от 6те града в страната с население над 100 000 души. Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в броя на населението на възраст 65 и повече навършени години. Според прогнозите на Националната статистика през 2050 – та година населението на областта ще се стопи с близо 50 000 души и ще бъде 250 987 жители.

През ноември ще излязат данните за етно-културните характеристики – етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, както и за миграция – вътрешна миграция, имигранти и пътувания до работното място.

През декември ще бъдат обявени и резултатите от извадковите изследвания – „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението” и „Миграция и миграционно поведение на населението”, както и данни за здравния статус на населението.