Инфо Зона – 07 10 2022 – София Тодорова и Живко Миренски след училищния празник в с. Калояновец