Ограничава се движението по част от ул. „Св. Княз Борис” в Стара Загора

От 10 октомври до 15 декември се ограничава движението на превозни средства по ул. „Св. Княз Борис” в участъка от ул. „Цар Иван Шишман” до бул. „Руски” в Стара Загора.

Причината е изпълнение на проект за ремонт, включващ  реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда в района между пресечките с бул. „Руски” до бул. „Св. Патриарх Евтимий”.

С реализирането на дейностите ще се постигне по-добро ниво на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка и ще бъде подобрено отводняването. Обновени ще са прилежащите тротоари, както и ще бъдат обособени зони за паркиране. Предвижда се и озеленяване.

Община Стара Загора призовава гражданите и гостите на града да спазват временните ограничения и сигнализация.