Актуализация на маршрутни разписания на градските линии в Община Казанлък

Актуализация на маршрутните разписания на градските линии от общинската транспортна схема е във връзка с изпълнението на договор обществен превоз на пътници в гр. Казанлък има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия, постигане на по-добър синхрон и достъпност.

Необходимостта от актуализация на маршрутните разписания на вътрешноградските линии е продиктувана и от направени разчети за изминали периоди и във връзка с въвеждането информационна система за компенсации и субсидии на общинските пътни превози. Извършени са проучвания за необходимостта от обществен транспорт при придвижването до/от работните места, учебните заведения и др. В резултат на проучванията могат да бъдат направени следните изводи: по-голямата част от пътниците се запазват като клиенти за един продължителен период, като дори се наблюдава покачване на пътникопотока през последните месеци, предложената промяна в маршрутните разписания по градските линии дава възможност да се обхванат пътници, работещи на смени с различна продължителност на работното време. Променените маршрутни разписания, се осъществяват и на база запитвания от граждани за определени курсове по различни линии в определени часове. Утвърдена е актуализацията на маршрутните разписания на вътрешноградските автобусни линии No 1, 2, 8, 8 ф, 10, 11, 12, 13 и 13 Ф от общинската транспортна схема.