В Стара Загора набират кандидати за приемни родители

Днес, до 14.00 часа, на централната алея пред Община Стара Загора, се реализира кампания на областния екип по приемна грижа, с която се набират кандидати за приемни родители за област Стара Загора. Фокусът  е насочен към предоставянето на социалната услуга за деца на възраст от 0 до 3 г. и „специализирана приемна грижа” за деца с увреждания. Екипът дава информация за условията и реда за кандидатстване, подбора и утвърждаването на приемни семейства, както и за протичането на самата процедура.

Кампанията се провежда по график от 17 до 28 октомври, в общинските центрове на шестте общини – партньори от областта, както следва:

·         На 17.10.2022 г. в гр. Стара Загора, на централната алея пред Община Стара Загора от 10:00 часа до 14:00 часа.

·         На 19.10.2022 г. в гр. Казанлък, на площад „Севтополис” от 10:00 часа до 14:00 часа.

·         На 21.10.2022 г. в гр. Чирпан, на площад „Съединение” от 10:00 часа до 14:00 часа.

·         На 24.10.2022 г. в гр. Мъглиж, на площад „ 3-ти март” от 10:00 часа до 14:00 часа.

·         На 26.10.2022 г. в гр. Павел баня, пред сградата на Община Павел Баня от 10:00 часа до 14:00 часа.

·         На 28.10.2022 г. в гр. Раднево, пред сградата на Община Раднево от 10:00 часа до 14:00 часа.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа – Стара Загора на адрес:

За гр. Стара Загора,  ул. „Христо Ботев” № 205

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

телефон: 0897 653524, 042/681 479

е-mail: stara_zagora_priemime@abv.bg

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015″ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, развиващ социалната услуга „Приемна грижа” в страната. Проектът  е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проект „Приеми ме 2015″ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в Република България.