Община Павел баня продължава подготовката на проектни предложения за кандидатстване за европейско финансиране

Четири предложения за подготовка на проекти  внесе за разглеждане кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу в Общинския съвет. Предлаганите от градоначалника инициативи са:
– Кандидатстване по План за развитие на селските райони в Държавен фонд Земеделие по мярка № BG06RDNP001-7.017 – Улици. Проектът ще бъде на стойност до 2 млн. лева и предвижда асфалтиране на улици във всички населени места;
– Кандидатстване по План за развитие на селските райони в Държавен фонд Земеделие по мярка № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност. Проектът ще бъде на стойност до 1 млн. лева и предвижда окончателно решение с ремонтите на три детски градини в т.ч. и изграждане на фотоволтаици – гр. Павел баня, с. Александрово и с. Горно Сахране;
– Кандидатстване във Фонд “Социална закрила” към МТСП за доставка на нов автомобил за нуждите на програма “Топъл обяд”;
– Кандидатстване по Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 мярка BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” . Програмата предвижда домашна грижа на 78 нуждаещи се от община Павел баня.
“Това е много труд и отговорност, както при кандидатстване, така и при управление на проектите. Благодаря на екипа си! Радвам се, че успяваме да променяме облика на нашата община. Продължаваме да търсим възможности за допълнителни средства, за да може да се повишава качеството на живот на жителите на града и селата ни”, коментира Иса Бесоолу.