С 20% е поскъпнала издръжката на живота само за месец

С 20% е поскъпнала издръжката на живота, сравнено със септември 2022 г., показват данните на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Експертите са изчислили, че 2 376 лева са необходими на месец за семейство с едно дете.

От началото на годината доходът за издръжка на един работещ се е увеличил със 172 лева, а за тричленно семейство от двама работещи и едно дете – с 310 лева.

Брутни 2062 лева нужни брутни на домакинство от двама  работещи. След данъци и осигуровки трябва да осигури тази сума от 2376 лева, които са нужни за издръжката. 1701 лева пък е брутната заплата, която трябва да получи самостоятелно живеещият работещ възрастен в България. Нарастването на дохода за издръжка се дължи основно на ускорения ръст на потребителските цени вследствие от цените на природния газ, които нарастват 5 пъти за годишен период, както и на цената на тока за бизнеса, който и през третото тримесечие се задържа на високи нива. Нарастването на цените в малката потребителска кошница от 20 жизнено важни стоки като хляб, ориз, захар, картофи, месо, мляко и олио, за една година през септември 2022-ра година спрямо септември миналата година е с 45%.