Павелбанци са обезпечени с дърва за огрев за 2023 г.

Кметът на Община Павел баня и директорът на ДЛС “Мазалат” – с. Горно Сахране, инж. Андон Кондузов проведоха работна среща. На нея стана ясно, че за нуждите на населението за отопление през 2023 г. ще бъдат осигурени 12 000 куб.м. дърва за огрев. Така че всеки желаещ ще може да си набави от суровината. “В момента на много места в страната има проблем с намирането на дърва за отопление, затова оценям професионализма и отношението на инж. Кондузов към павелбанци. Работим съвместно и в добър  диалог с него. Считам, че това е верният път, за да се случват нещата по най-добрия за населението начин”, коментира кметът Иса Бесоолу. Той и кметовете на населените места в общината са в постоянен диалог, за да бъдат обезпечени всички нуждаещи се от дърва за огрев жители.