Започват проверки на детски играчки в търговската мрежа

За поредна година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще проведе кампания. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара” ще проверяват детски играчки в търговски обекти на територията на цялата страна.

Целта на кампанията е да се гарантира, че продуктите, които се предлагат на пазара и са предназначени за деца, са безопасни и отговарят на нормативните изисквания. За констатираните несъответствия по време на кампанията, инспекторите на ще предприемат съответните законосъобразни действия.

В рамките на проведената през 2022 г. кампания за Деня на детето са проверени общо 160 броя детски играчки. От тях, при 50 броя продукти са открити несъответствия, като липса на „CE” маркировка за съответствие и наименование и адрес на производител и вносител, липса на инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, както и липсващи предупредителни текстове.

Снимка: Novini.bg