Превантивни беседи за вредата от употребата на наркотични вещества се проведоха в училища в Казанлък

Превантивни беседи с насоченост вредата от употребата на наркотични вещества се проведоха в училища в Казанлък днес. Лектор бе инспектор Петю Петков от сектор ,,Наркотици“ към СДВР, гр.София. Той запозна гимназистите от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, Национално училище по пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов”, Средно училище „Екзарх Антим I“, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм и Профилирана хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий”, с различните видове наркотични вещества и с тяхното влияние върху човешкото здраве. Беседи по същата тема бяха проведени и в старозагорски училища на 7-ми и 8-ми юни.

Беседите са организирани от ОДМВР-Стара Загора в партньорство с Община Стара Загора, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Стара Загора, Община Казанлък, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Казанлък, Районна прокуратура-Стара Загора.