Помощ за ученици

Нови правила за отпускане на еднократна помощ за ученици. През следващата учебна година за нея ще могат да кандидатстват повече семейства. Доходен критерий няма.

Право на подкрепа от държавата ще имат и децата, записани в частни училища.
Сега право на еднократна помощ за ученици имат семействата на деца, записани в първи и осми клас. Вече за нея могат да кандидатстват и родителите на ученици от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

За да получат помощта, семействата трябва да подадат заявление в социалната служба и да представят документ от училището, че детето е записано в съответния клас.

Документи ще се приемат до 15 октомври, а помощта ще се изплаща на два пъти. Половината – месец след подаване на заявлението, а останалата част – в началото на втория учебен срок. Още не е ясно дали през новата учебна година помощта ще остане 300 лева.