Представят проекта за актуализация на общинската транспортна схема

Проектът за актуализация на общинската транспортна схема на Стара Загора ще бъде представена пред обществеността на 15 юни, от 17:30 часа, в зала „П. Р. Славейков” на Общинска администрация. Участие ще вземат представители на Обединение „Транспортни схеми Стара Загора”, Община Стара Загора и “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД.

Проектът е разработен в изпълнение на обществена поръчка „Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема на община Стара Загора и разработване на тарифна политика”. Предложенията за промени  са разработени въз основа на подробни проучвания на нагласите, потребностите и транспортните навици на жителите на общината, икономически и финансов анализ на съществуващото състояние на операторите, извършващи обществен превоз на пътници.