Посланикът на Монголия в Тракийския университет

Възможностите за сътрудничество на Тракийския университет и държавите от Централна и Източна Азия през последните години доведоха до редица успешни инициативи и обмен на студенти и академични представители.

В духа на споделени ценности и визия за развитие на наука и образование, се проведе срещата на между Ректора на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков, посланика на Монголия в България Нейно превъзходителство г-жа Лхагвасурен Саянаа и проф. д-р Камен Милков – почетен консул на Монголия.

Екипът на Тракийския университет бе представляван от зам.-ректора по учебна дейност – проф. дн. Нели Грозева, доц. д-р Дарина Заимова – ръководител на Център за трансфер на знания и технологии, Стоянка Пастърмова от Центъра за кариерно развитие, г-н Данчо Данчев – ръководител “Стратегическо планиране и интернационализация и г-н Здравко Тодоров – ръководител наНационалния център за професионално обучение и компетентност.

Нейно превъзходителство г-жа Лхагвасурен Саянаа сподели, че населението на Монголия е 3 милиона души, а едрият и дребен добитък – близо 90 милиона. Тя беше впечатлена от възможностите, които дава използването на дронове и малки летателни безшумни апарати за наблюдението на стадата, което за огромните пасищни полета на Монголия ще бъде от изключителна помощ за животновъдството – проект, по който работи успешно Тракийският университет. Припомни българската помощ при изграждането преди години на големия завод за кожени изделия в гр. Дархан, нуждата и днес от специалисти в областта на продоволствената сигурност и качеството на храните от животински произход. Нейното желание е със държавните стипендии, които отпуска страната, в Тракийския университет да се обучават още от есента студенти по зооинженерство и агрономство.

Амбициозни цели си поставиха двете страни по отношение на обмена на студенти, млади учени и изследователи; разработване на съвместни проекти и инициативи в сферата на селското стопанство, животновъдство, дигитализацията и новите технологии свързани със секторното развитие. Планирана е и визитата на Тракийския университет в целеви райони на Монголия и университети със сродни интереси, научни и образователни направления.