Само 20 на сто от разходите през картови плащания

Само 20 на сто от потребителските разходи в България преминават през картови плащания. Далеч сме от страни като Швеция и Норвегия, където почти няма кеш, доста далеч сме дори от средноевропейското равнище.

Ролята на дигиталните разплащания са в основата за намаляване на дела на сивата икономика, на събираемостта на приходите в държавата, както и за устойчивото развитие на обществото.
Ковид годините са стимулирали дигитализацията и клиентите все повече се ориентират да плащат по безналичен начин. В България на 1000 души от населението се падат 16 терминала за разплащане, докато средно в Европа е 33 терминала на 1000 души.

Миналата година компания започна програма “България без брой”, с която се стимулира в малкия и среден бизнес все повече да навлизат дигиталните разплащания. Други добри практики са свързани с внедряването на карти от биоразградими материали. Освен това все повече стават клиентите, търсещи устойчивост, като чрез приложенията си в мобилните устройства могат да отчитат въглеродния отпечатък на всяко разплащане.