Затворени улици във връзка с изпълнението на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора към 12 юли

Във връзка с изпълнение на монтажни дейности по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора, осъществяван от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД по Оперативна програма „Околна среда”, към 13 юли има временна организация на движението на МПС при следните улици:

· По ул. “Сава Силов” в участъка от бул. “Славянски” до ул.”Христо Ботев” – частично;

· По ул. “Димитър Наумов” в участъка от бул. “Славянска” до ул. „Братя Жекови” – цялостно.

· Клон 11b и 11c успоредно на ул. “Милин камък” в участъка от ул. „Чая” до ул. „Димчо Стаев” – частично;

· По ул. „Подполковник Калитин” в участъка от ул. „Христо Ботев” до ул. „Генерал Гурко” – частично;

· По ул. “Българско опълчение” в участъка от бул. “Славянски” до бул. “Цар Симеон Велики” – частично;

· По ул.”Антон Марчин” в участъка от бул. “Славянски” до бул. “Цар Симеон Велики” – частично;

·  По ул. „Милин камък” в участъка от „Априлско въстание” до ул.  „Димчо Стаев” – частично;

·  По ул. “Априлско въстание” в участъка от ул. „Милин камък” до ул. “Христо Ботев” – частично;

·  Главен клон ДМА 3 – по улица „Ген. Стефан Азманов” и на север от нея в кв. „Три Чучура юг” – частично;

· Главен колектор I – северното платно по бул. “Славянски” в участъка от ул. “Ангел Кънчев” до ул.”Подполковник Калитин” –  цялостно затворено.

·         По ул. „Капитан Петко Войвода” – частично;

·  ул. „Христина Морфова от бул. „Св. Патриарх Евтимий” до ул. „Любен Каравелов”;

·  ул. „Христина Морфова” от ул. „Иван Вазов” до бул. „Крайречен” – за дълъг период;

·   ул. „Боруйград” от  ул. „Г.С.Раковски” до ул. „Цар Иван Шишман”;

·   ул. „Бреза от ул. „Тодор Пъндев” до ул. „Димитър Караджов”;

·    ул. Иван Шишман от ул. „Княз Борис” до ул. „Граф Игнатиев”;

·    ул. „Поп Минчо Кънчев” от ул. „Августа Траяна” до ул. „Странджа”.