На извънредно заседание се събира Общинският съвет в Стара Загора

На 18 юли, от 14.00 часа, в зала „П. Р. Славейков” на Община Стара Загора ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет. Дневният ред на сесията включва две предложения – обявяване за незаконосъобразно Решение № 2579, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I” ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса, както и обявяване за незаконосъобразно Решение № 2580, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински  център – I  Стара Загора” ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса.