Прокуратурата с проверки за местните избори

Районна прокуратура – Стара Загора разпореди проверки в населените места на територията на 11 общини в областта за адресно регистриране на лица в нарушение на Закона за гражданската регистрация.

ОД на МВР – Стара Загора трябва да извърши проверките по реда на надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите, във връзка с предстоящите местни избори в Република България през есента на 2023 г. и с появили се информации за регистрация на множество граждани на един и същи адрес.

Възлагането на проверките произтича от необходимостта за засилване контрола от страна на полицейските органи по опазване на разпоредбите на Глава IV от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/. При извършването им се проследява за наличие на нарушения на чл.92 и/или чл. 99а от ЗГР на територията на общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Гурково, Павел баня, Николаево, Мъглиж, Братя Даскалови и Опан. Полицейските служители следва да изискват и информация от кметовете на малките населени места.
Във всички случаи на установяване на нарушения, полицейските служители незабавно следва да уведомяват кметовете на съответните общини, както и областния управител на гр. Стара Загора, за бързо упражняване на правомощията им по ЗГР и дерегистрация на неправомерно адресно регистрирани лица.

Проверките следва да се извършат от подразделенията на ОД на МВР – Стара Загора на територията на съответната община в срок от 3 месеца. След приключване им Районна прокуратура–Стара Загора ще изиска обобщена писмена информация за тяхното изпълнение.