Жените-социалистки от област Стара Загора дискутираха местната власт, социалните политики и регионалното развитие

Жените-социалистки от област Стара Загора, симпатизанти на лявата идея и представители на граждански организации проведоха форум на тема “Местна власт – социални политики и регионално развитие”. Гражданският форум бе организиран от Обединението на жените-социалистки в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт” и Института за социална интеграция.

„Дискусията е в отговор на посещението ми неотдавна тук с идея да се проектира потенциалът и опитът на Стара Загора в социалната сфера за местната власт при формиране на политики в подготовката за местни избори, още повече, че от тук бе и министърът на социалната политика, сега депутат Георги Гьоков. Форумът е част от проект с партньорите ни, включващ една национална и 9  регионални дискусии, част от тях се проведоха в  Русе, Пещера, София и Хисаря”, каза председателят на ОЖС Дора Янкова – модератор на дискусията.

С най-тревожните проблеми в България запозна аудиторията Георги Гьоков. Това са катастрофалното демографско състояние на страната и недопустимите за едно общество, претендиращо за демократично и модерно – бедност и неравенства. „Перспектива за образование, житейска реализация и кариерно развитие на младите хора, възможности за създаване на семейство, улеснено придобиване на жилище и отглеждане на деца – това са левите предложения за излизане от кризата. Комплекс от решения се изискват за преодоляването на неравенствата – преразпределение чрез бюджета: данъци, ставки по доходите, адекватни социални политики, морални стандарти на управление (борба с корупцията), работеща съдебна система, широк достъп до технологии и т.н.”, заяви народният представител, подчертавайки документите на БСП, които са част от социалните политики.

„Осигурено жилище, здравеопазване, образование и заетост – това е социалната държава, необходима на едно общество”, каза изп. директор на РАО „Тракия” проф. Иван Върляков, извеждайки световни класации, постигнали социален баланс. Той обобщи проблемите в регион Стара Загора от инфраструктурата до социалната сфера, предлагайки решения и пътища за финансирането им. Заостри вниманието на участниците в дискусията с обобщени данни за усвоени европейски средства по проекти на жител – най-много са в община Гурково ( 3982 лв.), следват  Стара Загора (2194 лв.) и Казанлък (2003лв.), най-малко има в община Братя Даскалови (385 лв.). „Ние, местните общности, винаги можем да променяме правилата, от нас зависи”, насърчи проф. Върляков.

Доц. д-р Гинка Чавдарова – първият директор на НСОРБ говори пред аудиторията  за„Нови стратегически разработки, финансова децентрализация, законови промени са нужни за успешното местно самоуправление, което всъщност са гражданите”, каза тя. „Никой не може да „внесе” отвън решения за бъдещето на една община и регион, същевременно е добре да се търсят добри идеи, практики и рецепти за успех, когато работим за бъдещето, забравяме за междупартийни, междуселски и междуличностни борби”, завърши доц. д-р Чавдарова. Последва дискусия, която доказа необходимостта от поредица форуми за формиране на политики и решения не само в най-обсъжданата  сфера – социалната.

„Отстояването на социалните политики е ключът към успешно местно развитие,  това изисква  участниците в местното самоуправление да бъдат аналитични, планиращи, заредени с позитивизъм и с диалогичност за да реализират ползотворни социални проекти и политики в мандатите си”, каза областният координатор  на ОЖС Петя Александрова. Тя благодари на клубовете от старозагорска област за активното участие във форума – от Стара Загора, Казанлък, Опан, Павел баня, Гурково, Гълъбово, Братя Даскалови, Мъглиж и др., както и на гостите от Ямбол и от Сливен.

Като успешна определи дискусията Мария Петрова – проектен координатор на Фондация „Фридрих Еберт”-България, част от проекта за широк обществен-политически диалог, изключително важен за гражданите, предвид и предстоящите местни избори.  Символичният домакин  ОЖС в община Стара Загора Донка Динева се надява форумът да е ползотворен  за всички и информира за благотворителни кампании, в които старозагорци да се включат.