1402 лв. е заплатата за издръжка за едно работещо лице

Изследване на КНСБ показва, че за да може да покрива основните си разходи, лице в едночленно домакинство трябва да получава 1807 лева бруто на месец, а всеки от работещите в тричленно семейство с едно дете трябва да взима поне 1627 лева бруто. Нужният нетен месечен доход за издръжка на живота за един човек, сам живеещ, вече е 1402,25 лева.

Данните на синдиката са достатъчен аргумент, че темпът на нарастване на МРЗ в България изостава от ръста на цените, от което следва разширяване обхвата на категорията работещи бедни и ограничаване на потреблението. Ето защо КНСБ продължава да настоява още тази година минималната заплата да стане 850 лева.