Съдия Галя Динкова встъпи в длъжност в Районен съд – Чирпан

Съдия Галя Динкова встъпи в длъжност в Районен съд – Чирпан след спечелен конкурс за първоначално назначаване, обявен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 24.01.2023 г. Официалното полагане на клетва и подписването на акта за встъпване в длъжност съдия Динкова извърши пред председателя на Районен съд – Чирпан Атанас Динков, съдия Тихомир Колев, съдия Ивайло Енчев и съдебни служители. В Районен съд – Чирпан магистратът ще разглежда граждански и наказателни дела.

Съдия Галя Динкова е завършила „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя има 27 години юридически стаж, част от който придобит в държавни институции и търговски дружества. От 2012 година до присъединяването й към съдийския състав на Районен съд – Чирпан е била част от Софийска адвокатска колегия.