Инфо Зона – 03 11 2023 – Разговор със Светла Тодорова – директор на Драматичен театър “Гео Милев” – Стара Загора