Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 06.11.2023 год. до 10.11.2023 год.

Неделя/Понеделник 06.11.2023 год.
1 бул. „Крайречен“
Понеделник/Вторник 07.11.2023 год.
1 ул. „Св. Богородица“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „Петко Р.Славейков“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Любен Каравелов“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Стефан Караджа“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Българско опълчение“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Антон Марчин“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Стефан Сливков“ от  бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
Вторник/Сряда 08.11.2023 год.
1 ул. „Генерал Гурко“  от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“
 

Сряда/Четвъртък 09.11.2023 год.

1 ул. „Петко Р.Славейков“ ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „Любен Каравелов“ ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Стефан Караджа“ ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4  ул. „Ангел Кънчев ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Българско опълчение“ ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Антон Марчин“ ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Подполковник Калитин“ ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
Четвъртък/Петък 10.11.2023 год.
1 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“