Инфо Зона – 06 11 2023 – Разговор с Мария Донева “Будител на годината 2023” в Стара Загора