Вече работи системата за електронно връчване на актове и фишове

Системата за електронно връчване на фишове и наказателни постановления за нарушения на Закона за движение по пътищата вече работи. Тя функционира от 16 октомври. Гражданите ще получават текстово съобщение на телефон или електронна поща с минимално закъснение след извършване на нарушението на пътя.

Услугата не изисква задължителна регистрация, но ако има такава, всеки може да провери, проследи и да се информира за издаден фиш и наказателно постановление.
От МВР обясниха още, че документите за нарушения, за които хората ще бъдат уведомявани са фиш за установяване на нарушения на място, електронен фиш за установяване на нарушения на скоростта и наказателно постановление в следствие на установено нарушение с акт за такова. Когато бъдат издадени тези три документа срещу нарушителя, се задейства системата за уведомяване.

Ако гражданинът има регистрация в системата за електронно връчване, той може да отвори електронния фиш и наказателното постановление, както и има възможност да заплати онлайн глобата.