Инфо Зона – 09 11 2023 – Разговор с Кузман Илиев и Петър Колев от платформата “България може сама”