Гастроентеролози от Болница „Тракия“ представиха България в международен курс по иновативна ендоскопия в IRCAD

Двама млади специалисти от отделението по „Гастроентерология“ на Болница „Тракия“ – д-р Йордан Йорданов и д-р Иван Трифонов, взеха участие в престижния международен курс по гастроинтестинална ендоскопия „ADVANCED GI ENDOSCOPY COURSE“.

Курсът се проведе в центъра за обучение IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif) към университета в Страсбург на 6 и 7 ноември. Ръководители на курса бяха световнопризнатите експерти от Европа и Япония – проф. Гуидо Костаманя от Рим, който е един от доайените на интервенционалната ендоскопия и проф. Харухиро Иноуе от Токио – създател на пероралната ендоскопска миотомия (POEM).

„Основни теми на курса бяха ендоскопската мукозна резекция (EMR), ендоскопската субмукозна дисекция (ESD), и пероралната ендоскопска миотомия (POEM) с нейните модификации (Z-POEM, G-POEM, D-POEM). Обсъдени бяха и възможностите за ендоскопска терапия на гастроезофагеалната рефлуксна болест (ARMA, ARMS). Практическата част на курса се проведе върху живи модели – малки прасета, под ръководството на експерти от Италия, Франция и Белгия, разказаха след завръщането си в Стара Загора д-р Йорданов и д-р Трифонов.

„Двамата изявихме желание да се включим в този курс и благодарим на ръководството на Болница „Тракия“ и нейните собственици, че направиха възможно това да се случи“, коментира д-р Йорданов. Той признава, че досега е бил на десетки курсове в различни европейски държави, но този е бил най-ползотворния курс, с най-добра практическа насоченост и безупречна организация. „Курсът в IRCAD ни даде възможност да работим с живи модели, като практикуваме изброените процедури в условия близки до реалните“, допълни той.

Анатомичното устройство на прасетата е най-близко до това на хората. Живите модели са били анестезирани, интубирани, обезболени и подготвени за работа. Живият модел осигурява възможност да изпиташ дори усложненията, които могат да настъпят (кървене, перфорация). Можеш максимално да се доближиш до реалната среда, казват двамата лекари.

Половината от курса е била теоретична част, а втората половина от двата учебни дни е преминала в практическа работа в специално оборудвана лаборатория.

„Упражнихме сравнително нови за света методики, които все още не са застъпени широко в практиката в България, въпреки че ендоскопските процедури заемат огромна част от дейността на Гастроентерологично отделение в Болница „Тракия“ под ръководството на завеждащия д-р Иван Сираков“, каза д-р Иван Трифонов. Целта на двамата гастроентеролози занапред ще бъде субмукозната дисекция да се превърне в рутинна процедура в тяхната ежедневна работа в Болница „Тракия“ при пациенти с бенигнени лезии, които не могат да бъдат отстранени радикални с някоя от останалите резекционни техники, както и при пациенти с ранни карциноми (T1a) на стомаха и дебелото черво. Чрез модификация на субмукозната дисекция, т. нар. STER (субмукозна, тунелна ендоскопска резекция) могат да бъдат отстранявани и субмукозни тумори, без да се налага пациентите да достигат до хирургична операция.

„В курса бяха засегнати процедури, които се работят на малко места в България, тъй като са трудни, отнемат време и не се финансират от НЗОК. Кривата на обучение е много дълга, затова са малко и колегите, които ги практикуват. Рискът от усложнения и необходимостта от активно наблюдение на тези пациенти е доста голяма, но пък те дават възможност да се разшири обхвата на интервенционалната гастроентерология и кръгът от заболявания, които да се лекуват ендоскопски без да се стига до хирургична операция“, обяснява д-р Йорданов.

Практикуваните по време на курса интервенции в своята същност представляват мини-хирургични операции, които обаче се извършват през естествени отвори на човешкото тяло без да се нарушава целостта на кожата . Така пациентите се възстановяват почти веднага и могат бързо да се върнат към рутинните си ежедневни дейности.

Една от процедурите, упражнявани в курса на IRCAD, е ендоскопска субмокозна дисекция. При нея, за разлика от използваните допреди това резекционни техники за стомах и дебело черво, се отстранява „en bloc” лигавицата, заедно с подлежащия подлигавичен слой. Това позволява да се отстраняват радикално без хирургична операция ранни карциноми, инвазиращи в дълбочина горните слоеве на подлигавицата (T1a).

Друга процедура, упражнявана по време на курса, е пероралната ендоскопска миотомия (POEM) и нейните модификации Z-POEM, G-POEM, D-POEM. ПОЕМ представлява алтернатива на класическата хирургична миотомия по Хелер – метод за лечение на заболяването ахалазия. Това е сравнително рядко заболяване, характеризиращо се с неотваряне на долния езофагеален сфинктер (мускулът, разделящ хранопровода и стомаха) и липсваща пропулсивна перисталтика в ДЕС и долните 2/3 на хранопровода. „Съществуват и други методи за ендоскопско лечение на това състояние – като балонна делатация, но пероралната миотомия е най-радикална и представлява минимално инвазивна алтернатива на хирургичната миотомия“, посочва д-р Йордан Йорданов.

В курса са участвали 39 лекари от цял свят – включително от далечни дестинации като Австралия, Южна Африка, Азия и Южна Америка. Единствените представители от България са били д-р Йордан Йорданов и д-р Иван Трифонов.

Двамата се надяват и догодина да имат възможността да посетят следващите курсове в IRCAD.