Инфо Зона – 16 11 2023 – Разговор с Дончо – председател на групата на ПП “Възраждане”