Инфо Зона – 16 11 2023 – Разговор с Мария Динева – председател на групата на ЗНС