Инфо Зона – 20 11 2023 – Живко Тодоров: Мотивиран съм да работя, от новия екип ще изисквам честност и отговорност