Представиха проектите, участвали в конкурса за изграждане на монумент „В основата е словото”

Представиха участващите проекти, както и победителят в конкурса за изготвяне на цялостно обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник, увековечаващ личностите, делото и приноса на светите братя Кирил и Методий – духовни покровители на Европа. Решението за изграждане на монумент „В основата е словото” бе взето по време на заседание на Общински съвет Стара Загора миналата година.

„Назад във времето много организации са предлагали създаване на паметник, посветен на светите братя Кирил и Методий и сакралното им дело. От Консултативния съвет за архитектура,  изкуство и култура се обърнахме за професионално мнение и становища към Съюза на бълграските архитекти и Камарата на архитектите в България за най-подходящо място за изграждане на подобен монумент. Категоричното им предложение бе парк „Св. Игнатий Старозагорски”, даде подробности зам.-кметът по култура, туризъм и младежки дейности Милена Желева. От думите ѝ стана ясно, че общият награден фонд на обявения конкурс е бил 10 хил. лева – разпределен за първо място 5 хил. лева, 2-ро място 3 хил. лева и за 3-то място 2 хил. лева.

По време на пресконференцията днес бе обявено, че конкурсът е проведен през юни тази година, а 7-членна комисия разгледала и дала оценка на постъпилите проекти. Председател на журито е бил проф. д-р арх. Борислав Борисов, който е зам.-председател на САБ и професионалист с достойна биография, а членове на екипа оценявал идейните предложения са били арх. Младен Иванов – главен архитект на община Стара Загора, доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов, арх. Велимир Георгиев – председател на САБ – Стара Загора, Ани Златева – скулптор, ланд. арх. Биляна Димитрова, както и Гергана Динева, гл. експерт от отдел „Обществени поръчки” на Общинска администрация.

„Предложенията бяха на наистина високо ниво. Всеки един от четиримата участници бе представен само с номер, за да се запази анонимността на авторите. Журито беше единодушно в избора си, защото един от проектите ясно се открояваше. Това е единственият участник, който е вплел в своята основна концепция и християнската символика, което значително натежа и при оценяването”, обобщи решението на екипа  арх.  Младен Иванов и допълни, че проектът на старозагорския скулптор Наско Настев е победител в конкурса с комплексна оценка от 98,57 точки. „На второ място е класиран проектът на „Арти Виво” ЕООД с комплексна оценка- 80,69 точки, третото място е присъдено на „Миодизайн” ООД- 65,79 точки, а проектът на „Ай Ес Джей Груп” е на четвърто място с 59,10 точки.

„Победителят показа подчертаване на отделни характерни елементи чрез използване на различни материали. Врачански варовик за фигурите, бронз за лицето и ръцете, както и гранитни постаменти. Това бе единственият проект, при който фигурите са търсени като отделени една от друга. Това подчертава, че делото е по-велико от самите личности”, уточни още арх. Иванов.

Поздравления към всички участвали в конкурса отправи още и арх. Велимир Георгиев. Той сподели малка част от предисторията на процедурата. „Самата локация бе избрана от КАБ и САБ – Стара Загора. Имахме няколко на фокус. Съобразихме се с всички условия, които беше необходимо да следваме. Парковата среда, която избрахме, считам, че отговаря максимално на тях. Търсихме да е близо до градска среда, да има достатъчно пространство, за да е достъпно в празнични дни от голям брой хора”, уточни арх. Георгиев. Той сподели още, че проектантските екипи са имали свобода да изберат своето най-подходящо място, съобразявайки се с необходимите изисквания за подобен монумент. „И четирите екипа са с различни концепции и като размер и като разположение. Те са избрали различни места в парка. Ситуирането на победителя за нас бе най-правилно. Имаме няколко препоръки като допълнение и се надявам да бъдат взети под внимание”, каза още арх. Георгиев. „Фигуралната композиция на спечелилият проект определено се откроява. Позволява монументът да бъде усетен от всички страни”, допълни той. Бележките на комисията са за изместване в северна посока на творбата, за да се отвори по-голямо пространство пред нея, както и увеличаване на зелената растителност отзад, за да се получи естествен гръб, допълващ и подсилващ концепцията.

Интересна подробност е, че мястото е изпълнено със символика, защото образува пресечна точка от улиците „Св. св. Кирил и Методий”, „Петко Р. Славейков”, „Любен Каравелов” и „Граф Игнатиев”.

Част от пресконференцията днес в Община Стара Загора бе и победителят Наско Настев. Той даде повече информация за реалния мащаб на проекта си. „Фигурите ще бъдат с височина 4 метра без постаментите. Те са максимално обобщени, като акцентът пада върху лицата и ръцете им, аксесоарите им разказват всичко, което е необходимо. Най-високата част ще бъде 6 метра – това е най-високата арка. Идеята ми в началото бе доста по-авангардна, но в процеса на работа я промених. Колоната в средата на монумента съдържа двете азбуки, със свободно разпределени издълбани букви”, сподели още творецът.  От думите му стана ясно, че работата по изграждането ще отнеме около 18 месеца.

Мария Кузманова, началник на отдел „Обществени поръчки”, даде яснота за процедурите, които следва да се изпълнят, за да се стартира изграждането на монумента „В основата е словото”.

“Необходимо е спазването на два закона – за културното наследство и за устройство на територията, преди да пристъпим към дейностите. Проектът трябва да получи одобрение от Експертен съвет по изобразително изкуство към Министър на културата. След положително становище и гласуване на бюджет от Общинския съвет ще започне реалната работа. Предварителната сума, която бе определена, във връзка с конкурса, бе в размер на до 300 хил. лева (без ДДС). С това изискване трябваше да съобразят своите идеи и концепции авторите, участвали с проектни предложения в конкурса”, допълни още Милена Желева.