Изследване на киселото мляко

Киселото мляко е най-известната в света българска храна. Получава се от прясно мляко вследствие на протичане на млечнокисела ферментация. Предполага се, че умението за получаване на ферментирали млечни продукти е възникнало случайно през древността, възможно е паралелно на повече от едно място.

Бактериите, които правят киселото мляко, на практика са първите известни пробиотици. Съгласно официалната дефиниция пробиотиците са „живи микроорганизми, които, когато се прилагат в адекватни количества, предоставят ползи за здравето на гостоприемника.” Най-често пробиотичните бактерии се развиват в мляко, използват неговите хранителни компоненти, и в резултат на това променят свойствата на изходната суровина.

Изследване на асоциация ,,Активни потребители „ в четири търговски марки кисело мляко е устаноло присъствие на ДНК от изненадващо голям брой бактериални видове – 108. Още поне 21 секвенции не са разпознати в базата от данни на геномната банка и има вероятност някои от тях да се окажат нови видове.

По-голяма част от бактериите са уникални за съответните търговски марки кисело мляко, т.е. не се срещат в другите.