ВКС потвърди решението за собствеността на “Ески джамия”

Върховният касационен съд е потвърдил решение на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение на Старозагорския окръжен съд, с което е отказано на Мюсюлманско изповедание в София да му бъде върната собствеността на „Ески джамия“ и терена, върху който тя е построена в Стара Загора. Това съобщават от пресцентъра на Съдебната палата в Пловдив.

Върховният касационен съд е приел, че решението на Апелативен съд – Пловдив е валидно и допустимо. Припомняме, че Апелативният съд в Пловдив прие, че не е установено, че Старозагорската мюсюлманска вероизповедна община е станала собственик на сградата „Ески джамия“ и дворното място, върху което тя е построена, на посочените от ищеца правни основания, както и че те са й били отнети в периода 9 септември 1944 г. – 1989 г., поради което Мюсюлманско изповедание също не може да придобие правото на собственост върху тях по силата на правоприемство.

Съдът е намерил също, че дори имотът да е бил отнет незаконно, неговото предназначение е дотолкова съществено променено, че вече не съществува реално до размерите, в които е бил отнет, тъй като „Ески джамия“ е архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник на културата с висока културно-историческа стойност с национално значение със статут на народна старина още от 1927 г., свързана не само с мюсюлманската религия, но и с християнската, доколкото в основите й са открити части от средновековна християнска църква, и като такава е предназначена да задоволява трайно образователните и културните потребности на всички български граждани и е за общо ползване, което обосновава статута й на публична държавна собственост по силата на закона, а това води до невъзможност за реална реституция на същата.

Делото за собствеността на „Ески джамия“ започна през 2013 година в Окръжния съд в Стара Загора. Тогава то предизвика серия от протести в защита тя да остане Музей на религиите, какъвто е и към момента.
Получилият гражданственост архитектурен комплекс „Музей на религиите” е уникално култово място в центъра на Стара Загора, почитано като свещено през различни исторически епохи, посочват от Регионалния исторически музей в града. Проведените археологически проучвания са разкрили невероятно наслагване на религиозни практики, извършвани в границите на комплекса: останки от култова яма от началото на ранножелязната епоха (Х – ІХ в. пр. Хр.), езическо светилище, посветено на тракийския конник (ІІ – ІІІ в.), средновековна християнска гробищна църква (края на Х – ХІІІ в.) и мюсюлмански храм (ХV – ХХ в.) – безспорни доказателства за рядко срещана приемственост.

През 1968 година „Ески джамия” е обявена за национален архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието, а през 1972 година стенописите – за паметник на архитектурата и изобразителното изкуство от национално значение. Статутът й на архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение е препотвърден през 1975 година. През 2011 година по проект на Министерството на културата е извършена пълна консервация и реставрация на комплекса. В него са показани по подходящ начин запазените култови елементи от различни епохи. Стенописите и пластичната декорация разкриват великолепие от майсторски умения и цветови решения.

 

Снимка: БНТ Новини